Stephen Fulton vs Naoya Inoue

2023-07-25 | Ariake Arena, Koto-Ku | 12 rounds of fight

Stephen Fulton

Naoya Inoue

Total score

0
0
Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

Round 5

Round 6

Round 7

Round 8

Round 9

Round 10

Round 11

Round 12

Total score

0
0
© 2023 Entalto Boxing
Follow us on twitter @EntaltoBoxing